Kriterler

Kriterler

KOŞULLAR 

 • Lisans ya da yüksek lisans eğitimini bu yıl(2015) tamamlayacak olmak
 • Çok iyi derecede İngilizce bilmek
 • Pasaport ve vize alabilecek durumda olmak

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 • Eğitim geçmişi
 • İngilizce düzeyi
 • Kendini ifade edebilme yeteneği
 • Liderlik özellikleri
 • Girişimcilik özellikleri
 • Geleceğe yönelik hedefleri ve bunu sergileme kabiliyeti
 • Sivil toplum kuruluşlarında görev alma becerisi
 • Hobileri
Designed By IDS
Daikin Klima Harita